Knowledge is Power

home | bookmarks | highest rated | most popular


About the Knowledge System


วัตถุประสงค์ของเวบไซท์

เวบไซท์ thailinux.org นี้ เป็นเวบไซท์เพื่อการศึกษา รวบรวมคำศัพท์ (Jargon words) ทางคอมพิวเตอร์เท่าที่จะพยายามหามาได้ แน่นอนศัพท์ที่มีนั้นคงครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึงทุกคำอย่างที่อยากได้ แต่ก็พยายามจัดหามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่กำลังแรงใจมีพอมี คำศัพท์ต่างๆที่นำมานั้นเขียนขึ้นมาเองด้วยคำพูดและความรู้ของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ได้แปลมาจากภาษาอังกฤษหรือจากเวบไซท์อื่นแต่อย่างใด ดังนั้นถ้ามีการผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณ.ที่นี้ด้วย ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาต้องการเบี่ยงเบนความหมายของคำศัพท์เพื่อความรู้ต่างๆให้มีความหมายที่ผิดไป

เกี่ยวกับเวบไซท์

เวบไซท์นี้ เป็นเวบไซท์ที่เขียนด้วยภาษา perl เป็นโปรแกรมง่ายๆเขียนด้วยสคลิ๊ปท์สั้นๆ เก็บข้อมูลลง text file ธรรมดาๆ ไม่มีการใช้ฐานข้อมูลให้ยุ่งยากแต่อย่างใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสร้างและดูแลแก้ไขในอนาคต ข้อมูลทุกอย่างเขียนโดยใช้มือเปล่าพิมพ์ลงบนโปรแกรม text based editor ชื่อว่า vi เพียงเท่านั้น โดยอาศัยความง่ายจากการพึ่งพา perl modules ที่หลากหลายจาก CPAN ส่วนชื่อของเวบไซท์ ที่ใช้ชื่อโดเมนเนมว่า thailinux.org นั้น เป็นชื่อที่ผู้เขียนเองได้จดเก็บเอาไว้มาเป็นเวลานานมากแล้ว จึงนำมาใช้เพียงเพื่อเป็นชื่อให้จำเวบไซท์ได้ง่าย ไม่ได้มีความจงใจจะให้เนื้อหาของเวบไซท์นั้นเหมาะสมหรือเอนเอียงไปทางระบบปฏิบัติการ Linux แต่อย่างใดทั้งสิ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน

ผู้เขียนคือ นาย ภูมินทร์ เจษฎ์เมธี ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ server บนโลกของอินเตอร์เน็ตมาตั้งแต่ปีคศ. 1998 (พศ. 2541) ใช้ความรู้ที่มีมาดูแลรักษาระบบของตนเอง เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ไม่ได้เผยแพร่ออกไปแก่สื่อมวลชนแต่อย่างใด ทุกๆอย่างที่จัดทำขึ้นมานั้น เป็นการทำเพื่อตอบสนองความชอบของผู้เขียนเองเท่านั้น ใช้เวลาว่างหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรำทำงานหนักมาทำเวบไซท์ เพื่อเป็นงานอดิเรกและการผ่อนคลายสมองนั่นเอง

ผลงานเวบไซท์อื่นๆของผู้เขียน
- สาระแน.คอม
- ตลาด.ใน.ประเทศไทย
- THAIWEB.network
- สังคมรถสปอร์ตแห่งประเทศไทย
- สวัสดีประเทศไทย
- สยามแสควร์.เน็ต
- และอื่นๆอีกมากมาย...

Source Code

ขอบคุณ Gavin Brown (Chief Technology Officer แห่ง CentralNic) ผู้สร้างโปรแกรมนี้ เป็น source code แบบ opensource ง่ายๆใช้ดีมากจริงๆ ใครๆก็สามารถใช้ได้ ถึงแม้ว่าโปรแกรมดีๆแบบนี้จะถูกยกเลิกสำหรับการพัฒนาไปนานมากแล้วก็ตามPartners: byte.in.th | domain.thaiweb.net | gun.in.th | hypnotize.org | hypnotize.org.uk | market.in.th | malaiwan.com | narak.com | saranair.com | sawasdee.org | siamspeed.com | supraclub.net | thaiirc.in.th |
Links: หางาน | หวย | เกมส์ | Directory | Barbie |


Knowledge System was created by Perl scripts using CPAN modules
Copy Left by thaiweb.net - any comments are welcome